FormulaSAE
Australasia
Formula SAE
USA(East)
2005
(1) (2)
 
Formula SAE
USA(West)
 
FormulaStudent
UK
 

FormulaStudent
Germany


 
全日本学生
フォーミュラ大会
 

本田宗一郎杯 Hondaエコマイレッジチャレンジ全国大会
2014 第34
2012 第32
2011 第31
2010 第30
 

本田宗一郎杯 Hondaエコマイレッジチャレンジもてぎ大会
2010 第2回 (1)(2)

2009 第1回